Система моніторингу «Energy clock»

Призначення та сфера застосування Система «Energy clock» призначена для формування енергетично грамотної поведінки молоді, що сприятиме поступовому вихованню правильних поведінкових звичок і набуттю навичок раціонального та відповідального споживання енергії, які в майбутньому забезпечать енергетичну безпеку країни. Її можна застосовати передусім Читати далі …

Наноструктуровані композитні матеріали

Призначення та сфера застосування Наноструктуровані композитні матеріали на основі ортофосфатів кальцію (CaP) і природних полімерів (хітозан (Ch), альгінат натрію (Alg)) можна застосовувати в практичній медицині, зокрема, в ортопедії, травматології та стоматології для  заповнення кісткових дефектів. Основні характеристики, суть розробки Основні Читати далі …

Технологія та апаратурне оформлення установки отримання рідких комплексних добрив

Призначення та сфера застосування Розробка спрямована на забезпечення можливості виробництва рідких азотовмісних та фосфоровмісних комплексних добрив різних марок, зокрема з підвищеним вмістом азоту, на мобільній промисловій блочно-модульній установці.  Основні характеристики, суть розробки Мобільна установка отримання комплексних рідких азотовмісних добрив надає Читати далі …

Сонячні елементи 3-го покоління на основі гетеропереходу N-CDS/P-SNS

Призначення та сфера застосування Сонячні елементи на основі гетеропереходу n-CdS/p-SnS – функціональні прилади для конвертування сонячної енергії в електричну. Їх можна використовувати як генератори електричної енергії. Основні характеристики, суть розробки Розроблені прилади – тонкоплівкові сонячні елементи 3-го покоління, створені на Читати далі …

Композити триботехнічного призначення на основі політетрафторетилену та вторинної фторполімерної сировини

Призначення та сфера застосування Полімерний композитний матеріал на основі політетрафторетилену (ПТФЕ) і вторинного наповнювача можна використовувати у вузлах тертя поршневих компресорних машин та елементах ущільнення. Основні характеристики, суть розробки Розроблено технологію отримання антифрикційного ПТФЕ-композита з використанням вторинного наповнювача з необхідними Читати далі …