Технологія та апаратурне оформлення установки отримання рідких комплексних добрив

Призначення та сфера застосування

Розробка спрямована на забезпечення можливості виробництва рідких азотовмісних та фосфоровмісних комплексних добрив різних марок, зокрема з підвищеним вмістом азоту, на мобільній промисловій блочно-модульній установці.

 Основні характеристики, суть розробки

Мобільна установка отримання комплексних рідких азотовмісних добрив надає можливість отримувати цільовий продукт з підвищеним вмістом азоту (до 30% масс.). Гнучка технологічна лінія дозволяє отримувати комплексні рідкі азотовмісні  добрива з широким діапазоном вмістом азоту та фосфору (до 20% масс. азоту та 8,5% масс фосфору), та, при необхідності, з додаванням мікроелементів. Продуктивність виробничої лінії до 15 тонн на годину за готовим продуктом.

Основні переваги розробки

Виробництво рідких комплексних добрив замість традиційних мінеральних добрив передбачає зниження економічних та енергетичних витрат на обробку сільськогосподарських площ; зменшення негативного впливу на поверхню ґрунту за рахунок скорочення технологічних проходів техніки на оброблюваній ділянці; зниження транспортних витрат на доставку рідких комплексних добрив до місця використання або, взагалі, виключення етапу автомобільної доставки до місця використання; підвищення ефективності засвоєння корисних речовин рослинами у порівнянні з твердими мінеральними добривами.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти України (№115895, №121362).

Затребуваність на ринку

Мобільна установка отримання рідких комплексних добрив може використовуватись як агропідприємствами для покриття власних потреб у мінеральних комплексних добривах, так і виробниками добрив для продажу стороннім споживачам.

Стан готовності розробки

Розроблено комплект конструкторської та технологічної документації для виготовлення основного технологічного обладнання установки. Проводяться випробування дослідного і промислового зразків. Розробка готова до впровадження.