Композити триботехнічного призначення на основі політетрафторетилену та вторинної фторполімерної сировини

Призначення та сфера застосування

Полімерний композитний матеріал на основі політетрафторетилену (ПТФЕ) і вторинного наповнювача можна використовувати у вузлах тертя поршневих компресорних машин та елементах ущільнення.

Основні характеристики, суть розробки

Розроблено технологію отримання антифрикційного ПТФЕ-композита з використанням вторинного наповнювача з необхідними фізико-механічними та триботехнічними властивостями.

Основні переваги розробки

  • висока хімічна стійкість;
  • нерозчинність у більшості відомих розчинників;
  • низький коефіцієнт тертя;
  • зберігає експлуатаційні характеристики в широкому температурному інтервалі;
  • низька вартість;
  • екологічність.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти України на корисну модель.

Затребуваність на ринку

Незамінні у вузлах тертя сучасних машин і механізмів.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена на промислових підприємствах.