Метод одержання остеокондуктивних покриттів для медичних імплантатів

Призначення та сфера застосування

Розроблено оригінальний метод одержання остеокондуктивних покриттів для медичних імплантатів на основі гідроксилапатиту, що є основною складовою кісткової тканини.

Основні характеристики, суть розробки

Метод полягає в низькотемпературному (до 100 °С) нанесенні покриттів на основі гідроксилапатиту та біополімерів на поверхню імплантатів різної форми за допомогою зовнішніх електромагнітних полів.

Основні переваги розробки

Порівняно з традиційними способами отримання покриттів (вакуумні технології, плазмове та термічне розпилення, електрофорез, золь-гель-осадження, нанесення за допомогою імпульсного лазерного випромінювання) запропонований метод має такі переваги:

  • метод підходить для осадження на металеві імплантати різної форми та складу;
  • пряме осадження гідроксилапатиту на поверхню субстратів із водних розчинів;
  • швидке осадження (від 10 до 60 хвилин);
  • можливість отримання композитних покриттів на основі біополімерів та/або лікарських засобів та гідроксилапатиту, що дозволяє наблизити одержаний матеріал до кісткової тканини;
  • покриття мають контрольований фазовий склад, пористість та морфологію.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано патент України на винахід.

Затребуваність на ринку

Метод має значний потенціал застосування в хірургічній та ортопедичній стоматології, імплантології й пародонтології.

Стан готовності розробки

Дослідно-промисловий зразок.