Наноструктуровані композитні матеріали

Призначення та сфера застосування

Наноструктуровані композитні матеріали на основі ортофосфатів кальцію (CaP) і природних полімерів (хітозан (Ch), альгінат натрію (Alg)) можна застосовувати в практичній медицині, зокрема, в ортопедії, травматології та стоматології для  заповнення кісткових дефектів.

Основні характеристики, суть розробки

Основні фази отриманих продуктів – дрібнодисперсний гідроксиапатит (ГА), карбонат апатит, композит апатиту та трикальційфосфату, біополімери. Середній розмір кристалітів становить 25–50 нм. Твердість цементів з полімерами – 2,5–5 МПа. Завдяки високій пористості можуть адсорбувати лікарські засоби.

Основні переваги розробки

  • за складом близькі до біогенної кісткової тканини;
  • не токсичні;
  • біосумісні;
  • здатні до резорбції;
  • підсилюють регенерування кісткової тканини;
  • мають протимікробні властивості;
  • механічні властивості металічного імплантату, поєднані з біосумісним матеріалом покриття.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 2 патенти України на винахід і корисну модель.

Затребуваність на ринку

Наноструктуровані композитні матеріали на основі ортофосфатів кальцію та природних полімерів на титанових субстратах використовують для підвищення  біосумісності медичних імплантатів.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена в медичній галузі.

Наноструктуровані композитні матеріали:
1 – композит Alg / Ch / CaP; 2 – матриця Alg / Ch; 3 – композит Alg / Ch / лікарський засіб;
4 – цемент Alg / Ch / CaP