Система моніторингу «Energy clock»

Призначення та сфера застосування

Система «Energy clock» призначена для формування енергетично грамотної поведінки молоді, що сприятиме поступовому вихованню правильних поведінкових звичок і набуттю навичок раціонального та відповідального споживання енергії, які в майбутньому забезпечать енергетичну безпеку країни. Її можна застосовати передусім у закладах освіти (школах, технікумах, коледжах, професійних училищах, закладах вищої освіти), а також у закладах масового відвідування та соціально відповідального бізнесу.

Основні характеристики, суть розробки

Мета розробки – формування енергоощадної поведінки та культури енергоспоживання, що дасть можливість у майбутньому скоротити витрати енергоносіїв, а також сприяти сталому розвитку раціонального використання енергоносіїв у повсякденному житті. Основний елемент демонстраційної зони – розроблений пристрій «Energy clock», установлений на водорозбірний вузол, що в режимі реального часу демонструє споживачеві обсяг використаної води та її вартість.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Застосування системи дає можливість скоротити обсяг споживання теплової енергії на 15 %.

Затребуваність на ринку

Система «Energy clock» має значний потенціал комерціалізації в організаціях, зацікавлених у підвищенні власної енергоефективності й мінімізації витрат на споживання енергоресурсів.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена в Сумському державному університеті.