Пакет прикладних програм для розрахунку тепломасообмінних процесів в апаратах із псевдозрідженим шаром

Призначення та сфера застосування

Розробка призначена для розрахунку гідродинамічних і термодинамічних характеристик роботи грануляційних, сушильних, охолоджувальних агрегатів із псевдозрідженим шаром дисперсних частинок.

Основні характеристики, суть розробки

Пакет прикладних програм розробили на основі оригінальних математичних моделей розрахунку гідродинамічних і термодинамічних характеристик роботи апаратів із псевдозрідженим шаром. Математична модель мстить основні рівняння гідродинаміки однофазного та двофазного потоків, термодинамічні рівняння, рівняння кінетики прогрівання й зневоднення гранул і т. д. Усі рівняння математичної моделі адаптовані для апаратів з активними гідродинамічними режимами.

Основні переваги розробки

  • швидкодія;
  • широкий спектр розрахунків;
  • можливість оптимізаційного розрахунку на стадії конструювання апарата без проведення додаткового фізичного експерименту;
  • швидка адаптація програмного забезпечення до вимог замовника;
  • наочність розрахунків (виведення користувачеві на екран розрахункових схем обладнання з визначеними розмірами, тривимірних графічних залежностей тощо).

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 10 авторських свідоцтв України на комп’ютерні програми й методики розрахунку.

Затребуваність на ринку

Розробка актуальна для всіх галузей промисловості, де використовують апарати з псевдозрідженим шаром дисперсних частинок.

Стан готовності розробки

Розробка пройшла дослідні випробування.