Системи керування дистанційним навчанням

Основні характеристики, суть розробки

Для використання електронних навчальних матеріалів у всіх формах освіти Сумський державний університет має власну систему управління дистанційним навчанням.

Ключові складові цієї системи – підтримка різних інтерактивних засобів навчання, повний цикл розробки і використання електронних навчальних матеріалів, операційна система для розділення обов’язків користувачів, яка ґрунтується на розподілі ролей.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Особливість системи керування дистанційним навчанням – багатофункціональність, що забезпечує:

  • організацію навчальної діяльності студента (з моменту подання заяви до завершення програми навчання);
  • організацію роботи викладачів із супроводження дистанційних курсів;
  • повний життєвий цикл матеріалів від попереднього планування структури курсу та створення матеріалів до їх упровадження в навчальний процес;
  • чіткий розподіл функціональних можливостей груп користувачів (адміністраторів, авторів курсів, викладачів, студентів тощо);
  • функціонування системи електронних повідомлень із можливістю відправлення копії звітів електронною поштою і RSS-синдикації;
  • формування різних програм навчання і груп з особливими базами даних навчальних матеріалів.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримані свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір.

Коопераційні зв’язки між блоками в системі дистанційного навчання Сумського державного університету: 1) адміністрація університету; 2) лабораторія дистанційного навчання; 3) регіональний центр дистанційного навчання; 4) викладацький склад