Багатофункціональний нафтогазоводорозділювач типу «Heater-Treater»

Призначення та сфера застосування

Нафтогазоводорозділювач (НГВРП) являє собою модульну установку підготовки нафти, що конструктивно об’єднує електродегідратори з блоками підігрівання нафти та сепарації.

Основні характеристики, суть розробки

НГВРП являє собою блочний горизонтальний трифазний сепаратор із вбудованим трубним нагрівачем прямого нагрівання для підігрівання та дегазації сирої нафти, що додатково оснащений секціями електростатичної коалесценції, жалюзійними пакетами насадки, сітчастим відбійником бризкотумановловлювачем, вихровим газосепаратором-вологовідділювачем. Під час експлуатації апарата як паливний газ використовують виключно попутний нафтовий газ, що виділяється в апараті при дегазації нафти.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Нафтогазоводорозділювач відрізняється багатофункціональністю та універсальністю, має високі прогнозовані показники ефективності розділення (сепарації) в широкому діапазоні зміни продуктивності, тиску, температури та ступеня зводненості водонафтової емульсії. Орієнтовні терміни окупності нових сепараторів та електродегідраторів – до 3 років, а у випадку модернізації існуючого сепараційного обладнання – до 1,5 року.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 15 патентів України на винаходи і корисні моделі.

Затребуваність на ринку

Розробка може бути застосована для установок переробки нафти.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена на промислових підприємствах.