Багатоступенева гравітаційна полична сушарка

Призначення та сфера застосування

Розробка призначена для сушіння всіх видів термостабільних та термолабільних дисперсних матеріалів.

Основні характеристики, суть розробки

Багатоступенева гравітаційна полична сушарка – нова конструкція сушильних пристроїв із стабільними гідродинамічними й термодинамічними показниками, що досягаються за рахунок вертикального секціонування внутрішнього простору шляхом установлення каскаду перфорованих полиць під деяким кутом; при цьому створюються умови гравітаційного руху матеріалу вздовж полиць та його пересипання з однієї полиці на іншу. На кожній із полиць у такій конструкції створюється ефективне перемішування, властиве псевдозрідженому шару, при збереженні переваг організованого протитечійного режиму.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки
  • створення протитечійного режиму руху потоків що взаємодіють, який є найефективнішим і передбачає найбільше значення середньої рушійної сили (середньої різниці температур Δtсер та концентрацій Δссер);
  • можливість одночасного проведення процесу сушіння і класифікації матеріалу в одному апараті;
  • зменшення розмірів апарата за рахунок створення окремих ступенів контакту потоків в об’ємі одного апарата;
  • організація диференційованого режиму зневоднення дисперсного матеріалу – створення різних гідродинамічних і термодинамічних умов сушіння на кожному ступені залежно від температурно-вологісних характеристик дисперсного матеріалу та сушильного агента;
  • можливість керування часом перебування дисперсної фази в об’ємі апарата за рахунок зміни технологічних характеристик процесу сушіння і конструктивних параметрів сушарки;
  • вторинне використання сушильного агента, що дозволяє скоротити енерговитрати на проведення процесу.

Внаслідок проведення диференційованого режиму зневоднення було досягнуто підвищення швидкості та ефективності видалення вологи на 3–5 % за незмінних енерговитрат і збереження якісних показників готового продукту.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 3 патенти України на корисні моделі.

Затребуваність на ринку

Розробка може бути застосована в хімічній, харчовій та сільськогосподарській галузях промисловості.

Стан готовності розробки

Розробка пройшла дослідно-промислове випробування та впровадження.