Газосепаратори інерційно-фільтруючого типу

Призначення та сфера застосування

Традиційне газосепараційне обладнання, застосоване на технологічних лініях хімічних виробництв, відрізняється низьким ступенем розділення (ефективність не перевищує 70 %, а іноді досягає навіть 15–30 %).

Підвищення ефективності газосепараторів, що виготовляються за державними й галузевими стандартами, можливе шляхом застосування нових способів оброблення газорідинних потоків та встановлення високоефективних інерційно-фільтруючих сепараційних пристроїв з ефективністю розділення до 99,5 %.

Основні характеристики, суть розробки

Конструкції комбінованих (інерційно-фільтруючих) газосепараторів обладнані ефективними вузлами входу, що виконують функції попередньої сепарації рідини та вловлювання механічних домішок, коагуляторами дрібнодисперсного аерозолю та високоефективними відцентровими, інерційними та фільтруючими сепараційними елементами.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

 

Орієнтовні терміни окупності нових газосепараторів інерційно-фільтруючого типу – до 3 років, а у випадку модернізації існуючого сепараційного обладнання – до 1,5 року.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 15 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Затребуваність на ринку

Розробка може бути застосована для установок переробки нафти та газу, а також на хімічних виробництвах, де необхідне розділення газорідинних потоків.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена на промислових підприємствах.