За участю кафедри створена науково-виробнича лабораторія «Біонанокомпозит» із загально-університетським статусом для проведення фундаментальних досліджень процесів біомінералізації та створення на основі отриманих результатів новітніх біосумісних нанокомпозитних матеріалів для практичної медицини. Науковим керівником лабораторії є завідувач кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії – член-кореспондент НАН України  Суходуб Леонід Федорович.


Переглянути ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ (*.pdf)


Основними напрямами наукової діяльності лабораторії є дослідження біомінералізації кальцій-фосфатних матеріалів, механізмів регуляції процесів кристалізації, а також факторів, які відповідальні за утворення патологічних кальцій-фосфатних депозитів.

Робота  лабораторії спрямовується на:

 • створення новітніх біосумісних наноструктурованих матеріалів на основі ортофосфатів кальцію та природного хітозану з включенням інших сполук органічної та неорганічної природи  для застосування в медицині, зокрема в ортопедії та травматології, комбустіології, стоматології;
 • розробку нешкідливої технології синтезу нанорозмірних структур в нанореакторах  з подальшим їх застосуванням в практичній медицині;
 • розробку нешкідливої технології синтезу нанорозмірних структур в пористих матриксах (скаффолдах) різної пористості, в якості матриксів використовують біополімери колаген та желатин, хітин, крохмаль, а також синтетичні біополімери;
 • вивчення механізмів утворення і росту патологічних кальцифікатів, встановлення біоорганічних чинників зародження і формування біокристалів та речовин-інгібіторів літогенезу.

Діяльність лабораторії спрямована на:

 • проведення  дослідженнь з комплексної наукової тематики із залученням як кафедр медичного інституту, так і кафедр інших інститутів і факультетів;
 • долучення вчених медичного інституту до світових програм з вивчення біомінералізації та біосумісних кальцій-фосфатних матеріалів;
 • налагодження співпраці з науковими закладами і лабораторіями  інших країн;
 • участь в конкурсах проектів наукових робіт на отримання відповідних грантів;
 • поліпшення роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів, у тому числі за відповідною тематикою;
 • залучення здібних студентів до виконання наукових досліджень на сучасному обладнанні;
 • надання практичної допомоги закладам охорони здоров’я м. Суми і Сумської області, використовуючи можливості лабораторії в забезпеченні матеріалами для остеопластики, комплексними пов′язками тощо.
 • організації виробництва та реалізації біоматеріалів медичного призначення на замовлення фізичних осіб, підприємств та організацій різної форми власності.

Лабораторія надає послуги по проведенню

Контакти лабораторії

м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2, Сумський державний університет, Ц 206.

тел. 0542687872, 0542687734.

e-mail: l_sukhodub@yahoo.com


 

Більше інформації на офіційній сторінці кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії.