Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства геліоенергетичних, сенсорних та наноелектронних систем» створений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 р. № 444 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням» та є структурним підрозділом науково-дослідної частини Сумського державного університету.

Діяльність Центру регламентується Положенням про Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства геліоенергетичних, сенсорних та наноелектронних систем».

Головна мета діяльності Центру – сприяння проведенню наукових досліджень і виконанню науково-технічних (експериментальних) розробок результати яких мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання, реалізації найбільш важливих і актуальних для держави напрямів розвитку науки і техніки через надання доступу до унікального наукового обладнання вітчизняним та іноземним вченим.

Основними завданнями Центру є:

  • забезпечення отримання результатів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання;
  • підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та Web of Science Core Collection, та відповідних наукометричних показників;
  • сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних програм та наукових (науково-технічних) проектів за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
  • забезпечення проведення наукових матеріалознавчих досліджень вченими університету, іншими закладами вищої освіти на сучасному науково-методичному рівні, зокрема із залученням міжнародних наукових партнерів;
  • сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву;
  • більш широке залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Відповідно до основних завдань функціями Центру є:

  • виконання робіт, які пов’язані із проведенням матеріалознавчих досліджень методами просвічуючої і растрової електронної мікроскопії, рентгенівського мікроаналізу, рентгенографії, спектрофотометрії, хроматографії та іншими аналітичними методами;
  • надання доступу для проведення матеріалознавчих досліджень науковим і науково-педагогічним працівникам та особам, що навчаються в Сумському державному університеті та вченим з інших закладів вищої освіти, зокрема Сумського національного аграрного університету, Сумського державного педагогічний університету ім. А.С. Макаренка, Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Чернігівського національного технологічного університету;
  • надання в установленому порядку платних послуг з проведення матеріалознавчих досліджень.

Обладнання центру:

 

Ознайомитись з актуальною інформацією щодо Центру, та зарезервувати обладнання для проведення досліджень можна на офіційній сторінці Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства геліоенергетичних, сенсорних та наноелектронних систем».