Призначення та сфера застосування

Самовсмоктувальні мішалки можуть бути використані в газорідинних реакторах для проведення процесів сульфірування вуглеводнів газовим реагентом, хлорування, окиснення (озонування) і на стадіях очищення відпрацьованих рідин від забруднення хімічними речовинами.

Основні характеристики, суть розробки

Реактори з пристроями для диспергування газів у рідинах, які використовують у хімічній, нафтопереробній промисловостях дозволяють порівняно з класичними барботажними апаратами забезпечувати більш високий газовміст газорідинних сумішей та високі значення коефіцієнта масообміну, а також інтенсивну циркуляцію газової фази в об’ємних апаратах.

Основні переваги розробки

На відміну від відомих пристроїв для перемішування в розроблених конструкціях використовують механізм перетворення енергії для забезпечення всмоктування газового реагенту через порожнисті канали мішалки, використовуючи дію відцентрової сили та утворення турбулентної зони за лопатями.

Використання в промислових реакторах самовсмоктувальних мішалок дозволяє, зазвичай, скоротити термін проведення реакцій, збільшити ступінь конверсії газового реагенту та отримати більш якісний продукт, особливо за низького тиску газового реагенту. Це дозволяє при мінімальних затратах одержати значний економічний ефект у реальних технологічних процесах.

Затребуваність на ринку

Реактори об’ємного типу із самовсмоктувальними мішалками випробувані в промислових умовах на стадіях сульфірування та хлорування органічних речовин газоподібними реагентами; використовуються у виробництвах поверхнево-активних речовин на стадіях сульфірування -олефінів і тяжкої фракції алкілбензолів.

Стан готовності розробки

Розробка готова до впровадження.