Призначення та сфера застосування

Турбомеханізми хімічної промисловості (насоси, вентилятори, ексгаустери, компресори, сатуратори тощо), потужністю 100–4 000 кВт, мають зазвичай нерегульовані системи електроприводів, що призводить до неефективного використання енергоресурсів. Розробку створили для підвищення енергоресурсозбереження в енергоємних хімічних технологічних процесах із використанням турбомеханізмів.

Основні характеристики, суть розробки

Науковці СумДУ в рамках власної технології розробили структуру, інформаційне й апаратно‑програмне забезпечення адаптивної мікропроцесорної автоматизованої системи керування багатоагрегатною насосною станцією з функцією самонавчання.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Упровадження автоматизованої системи керування турбомеханізмами дасть можливість:

  • зекономити електроенергію на 20–40 % оптимізуванням їх швидкісних режимів за рахунок зменшення динамічних навантажень;
  • підвищити керованість хімічних технологічних процесів.

Стан готовності розробки

Розробку створили на рівні ескізного проектування з проведенням лабораторних випробувань.

Термін виконання роботи – 12 місяців.

Узагальнена функціональна схема адаптивної системи керування для насосної станції