Призначення та сфера застосування

Науковці СумДУ в рамках власної прогресивної інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології (ІЕІ-технологія) розробили інформаційне й апаратно-програмне забезпечення адаптивної мікропроцесорної АСК ТП виробництва СМД, із функцією самонавчання, що функціонує в режимі факторного кластер-аналізу.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Розробка не має світових аналогів. Виробництво складних мінеральних добрив (СМД) – розподілений, нестаціонарний технологічний процес, що відбувається за випадкових початкових умов без неперервного вхідного контролю сировини та матеріалів через технічні проблеми, що робить застосування сучасних засобів автоматизації малоефективним.

Використання розробки дозволяє:

  • зменшити вплив суб’єктивних факторів на технологічний режим;
  • підвищенням точності й оперативності керування ТП збільшити на 10 % вихід конденсаційного продукту;
  • зменшити на 10 % витрати азоту та карбаміду.

Стан охорони інтелектуальної власності

Стадія отримання охоронних документів.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена на промислових підприємствах.

Інтерфейс інтелектуальної АСК ТП нейтралізації фосфорної та сірчаної кислот на виробництві СМД NPK (азот – фосфор – калій)