Призначення та сфера застосування

Науковці СумДУ розробили прогресивну інформаційно-екстремальну інтелектуальну технологію (ІЕІ-технологію) аналізу і синтезу АСК ТП на основі машинного самонавчання та розпізнавання образів

Основні характеристики, суть розробки

У рамках ІЕІ-технології розробили інформаційне й апаратно-програмне забезпечення здатної самонавчатися мікропроцесорної автоматизованої системи керування виробництвом фосфорної кислоти.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Розробка не має світових аналогів. Основний недолік сучасних засобів автоматизації хімічних технологічних процесів  – необхідність неперервного вхідного контролю сировини та матеріалів природного походження, що за реальних умов виробництва неможливо через технічні ускладнення. Тому застосування засобів керування відомих світових розробників у хімічній промисловості недостатньо ефективне, що обумовлює необхідність надання мікропроцесорній автоматизованій системі контролю технологічним процесом (АСК ТП) властивості адаптивності.

 Використання розробки дозволяє:

  • зменшити вплив суб’єктивних факторів персоналу на ТП;
  • підвищенням точності й оперативності керування ТП збільшити на 10 % вихід конденсаційного продукту та водночас зменшити витрати імпортної сировини (фосфоритів) на 5 %;
  • зменшити шкідливий вплив хімічного виробництва на довкілля завдяки використанню інтелектуальних технологій керування.

Стан охорони інтелектуальної власності

Стадія отримання охоронних документів.

Затребуваність на ринку

Розроблені інформаційне й апаратно-програмне забезпечення інтелектуальної АСК уніфіковані. Їх можна поєднувати з іншими технологічними процесами, наприклад виробництвом сірчаної кислоти або двоокису титану.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена на промислових підприємствах.