Система моніторингу «HeatCAM»

Призначення та сфера застосування

Система «HeatCAM» призначена для автоматизованого керування режимами систем теплозабезпечення об’єктів соціально-культурного та побутового призначення як єдина інформаційна система (сервіс).

Основні характеристики, суть розробки

Проект спрямований на вирішення прикладної проблеми зниження витрат енергетичних ресурсів у системах теплозабезпечення об’єктів соціально-культурного й побутового призначень бюджетного утримання (дитячих садочках, навчальних закладах, медичних установах, житлових будинках і т. д.). Система «HeatCAM» здійснює моніторинг показників функціонування теплової мережі з урахуванням погодних умов, розраховує необхідну кількость теплової енергії, а також формує звітну документацію.

Основні технічні характеристики:

  • підключення до 30 термодатчиків і 4 датчиків тиску;
  • максимальна віддаленість датчиків від термінала – 150 м;
  • зчитування даних із лічильників теплової енергії з цифровим виходом RS232.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Застосування системи для моніторингу теплоспоживання дозволяє скоротити обсяг споживання теплової енергії на 15 %.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 3 авторських свідоцтва  України на програмний продукт.

Затребуваність на ринку

Система «HeatCAM» має значний потенціал комерціалізації в організаціях, зацікавлених у підвищенні власної енергоефективності та мінімізації витрат на споживання енергоресурсів. Систему «HeatCAM» із зазначеними функціями можна створити як програмно-апаратну платформу.

Стан готовності розробки

Програмний продукт упроваджений.