Призначення та сфера застосування

Котлоагрегат УКСЗ – димогарний, водотрубний, шатрового типу для квартальних та індивідуальних котелень.

Основні характеристики, суть розробки

Основна ідеологія в розробці котлоагрегатів УКСЗ полягає в тому, що в обсязі компактного котлоагрегату та в обсязі однієї робочої топки відбуваються всі основні і допоміжні процеси повного згоряння палива, ефективного теплообміну на поверхнях нагріву двосвітних екранів, автоматизації процесів регулювання і контролю параметрів безпеки. При цьому, в конструкції застосовані максимально природні енергоефективні процеси навколишнього середовища. Вузли котлоагрегату багатофункціональні.

УКСЗ універсальний по використовуваному паливу (тверде, рідке паливо і природний газ), протягом 5-6 годин переводиться з одного виду палива на інший, кожна мала котельня забезпечується ємністю з резервним паливом для спалювання.

На поверхні нагрівання застосований авторський самокомпенсуючийся газощільний плавник (див. патент України UA 61440 AF 24 H 1/14 від 17.11.2003).

Топка котлоагрегату працює, в основному, за рахунок розрідження, створюваного димарем, в наслідок значного зменшення обсягу топкових газів безпосередньо в топці за рахунок різкого охолодження на двосвітних екранах.

Підвищення коефіцієнта теплопередачі на радіаційних і конвекційних поверхнях нагріву в пропонованому котлоагрегаті відбувається, в основному, за рахунок поліпшення найслабшої ланки теплообміну – коефіцієнта тепловіддачі від факелу (шару) палаючого палива і продуктів згоряння до стінок теплообмінних труб і колекторів.

Котлоагрегат є екологічно чистим при роботі на рідкому і твердому паливі, а тим більше на природному газі, що ставить його в ряд котлів, так званих «блакитними ангелами». 

Процес горіння палива в топці автоматизований

Основні переваги розробки

Котлоагрегат не має аналогів в Україні і за кордоном. Наприклад, котел в малій теплоенергетиці крім основної функції ефективного універсального котла по теплообміну додатково виконує функції двох підігрівачів первинного і вторинного повітря (чим нижче температура повітря, що надходить на горіння палива, тим легше домогтися низької температури продуктів згоряння на виході з котла, і навпаки, чим вище температура повітря, що надходить на горіння палива, тим складніше знизити температуру продуктів згоряння на вихід з котла), має два контури щільності газу, в теплообміні беруть активну участь два теплоносії – вода і повітря, при цьому в зимовий час котлоагрегат використовує холод атмосферного повітря, що підвищує ефективність природної тяги димаря.

Стан охорони інтелектуальної власності

Загалом отримано 6 патентів України та авторських свідоцтв СРСР.

Затребуваність на ринку

Розробка може бути застосована в котельнях для опалення та/або підігріву води..

Стан готовності розробки

Розробка готова до впровадження.