Струминний термотрансформатор для систем тепло- та холодопостачання комунальних і промислових господарств

Призначення та сфера застосування

Серед альтернативних способів теплопостачання, раціональних щодо ексергетичного вдосконалення енергоперетворень, виділяють метод знижувального термотрансформування. Він поєднує сумісну реалізацію прямого й оборотного циклів, наприклад в абсорбційних знижувальних теплових насосах чи в теплових насосах із приводом від теплового двигуна.

Основні характеристики, суть розробки

За допомогою комбінування прямого й оборотного циклів із реалізацією принципу струминної термокомпресії одержують більш високі коефіцієнти перетворення в знижувальних термотрансформаторах.

Модернізувати теплові джерела можна виведенням з експлуатації 60–70 % нерентабельних котлів і дообладнанням інших котлів блоками струминного термотрансформатора (котли що функціонують використовують як підігрівники робочої рідини).

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

  • тепловий коефіцієнт – удвічі – тричі вищий, ніж в аналогах;
  • коефіцієнт корисної дії – удвічі більший, ніж у котельних установках;
  • у 4–5 разів менша витрата палива, ніж у котельних установках;
  • у 4 рази менша витрата енергії, ніж за теплонасосного опалення.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 3 патенти України на винахід і корисні моделі.

Затребуваність на ринку

Теплоенергетика й промислова теплотехніка, комунальне господарство, зокрема тепло- та холодопостачання для комунально-побутових споживань; централізоване теплопостачання; цілорічне кондиціювання повітря.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена на промислових підприємствах.