Турбодетандер-електрогенераторні агрегати на базі струминно-реактивних і вихрових турбін

Призначення та сфера застосування

Турбодетандер-електрогенераторні агрегати на базі струминно-реактивних (ТДА-СРТ) і вихрових (ТДА-ВТ) турбін призначені для одержання електричної енергії з енергій стисненого газу або пари, що на сьогодні безповоротно втрачається на регуляторах і редукторах тиску.

Основні характеристики, суть розробки

Основний елемент ТДА-СРТ, що визначає його перспективність та основні переваги – безлопатева струминно-реактивна турбіна (СРТ). Принцип дії СРТ ґрунтується на перетворюванні потенціальної енергії стисненого газу на кінетичну енергію струменя, що виходить із тягового сопла й перебуває на певній відстані від осі обертання. ТДА-СРТ містить турбодетандер на базі струминно-реактивної турбіни; одноступінчастий редуктор; трифазний генератор змінного струму – асинхронний електродвигун; систему автоматичного керування, контролю й захисту; систему силового підключення та контролю вироблюваної енергії.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Світові аналоги потребують значних капітальних витрат, що не забезпечують мінімально прийнятних термінів окупності. За допомогою СРТ можна створювати ТДА з терміном окупності 1–2 роки, більш дешеві, прості конструктивно й технологічно, надійні та зручні в експлуатації порівняно з ТДА на основі класичних лопатевих турбін.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 3 патенти України на винахід і корисні моделі.

Затребуваність на ринку

Розробку можна застосовати для газорозподільних станцій, що знижують тиск газу до рівня, необхідного за умовами його безпечного споживання.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена на промислових підприємствах.