Вихровий гранулятор для одержання гранул пористої аміачної селітри

Призначення та сфера застосування

Вихровий гранулятор застосовують переважно в хімічній промисловості, він може бути використаний для гранулювання різних речовин з розчинів і розплавів.

Основні характеристики, суть розробки

Вихровий гранулятор дозволяє отримувати гранульовані продукти без застосування грануляційних башт. В основу його роботи покладено спосіб грануляції з розплавів, розчинів і суспензій, що ґрунтується на удосконаленні динаміки руху потоку гранул.

Вихровий гранулятор має потужність до 10 т/год за готовим продуктом, кінцевий продукт має ступінь монодисперсності до 98 %, вологість – до 0,2 %, утримувальна здатність по відношенню до дистиляту дизельного пального становить 7–8 %, міцність гранул становить 300–350 г/гранулу.

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки
  • можливість істотного зменшення габаритних розмірів (зокрема, висоти) робочого простору;
  • збільшення часу перебування гранули в робочому просторі вихрового апарата;
  • можливість керування рухом гранули в робочому просторі гранулятора;
  • можливість створення в об’ємі робочого простору гранулятора інтенсивної турбулентності;
  • універсальність (можливість проведення процесів грануляції та сушіння в об’ємі одного пристрою);
  • технологічність і простота виготовлення;
  • можливість швидкого переналагодження та зміни конструктивних і технологічних параметрів за необхідності.
Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 10 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Затребуваність на ринку

Розробка може бути застосована як мобільна (на місцях видобування корисних копалин) або стаціонарна (на існуючих заводах із виробництва мінеральних добрив) для одержання гранул пористої аміачної селітри.

Стан готовності розробки

Дослідно-промисловий зразок.