Вихровий розпилювальний протитечійний масообмінний апарат (ВРПМА)

Призначення та сфера застосування

Традиційне масообмінне колонне обладнання відрізняється значними масогабаритними характеристиками та високою вартістю. Апарат призначений для проведення процесів абсорбції, ректифікації, екстракції та інших тепло- і масообмінних процесів. Швидкість протікання масообмінних процесів в одиниці об’єму ВРПМА збільшується на порядок порівняно з такою в аналогічних колонних апаратах.

Основні характеристики, суть розробки

Вихровий розпилювальний протитечійний масообмінний апарат (ВРПМА) дозволяє знизити матеріалоємність масообмінного обладнання в 5–7 разів.

Технічні характеристики:

  • гідравлічний опір апарата 2,4 кПа;
  • ступінь очищення газу 98–99 %.
Основні переваги розробки:

Уперше в реальній конструкції масообмінного апарата реалізований протитечійний вихровий рух газового й рідинного (краплинного) потоків, що дозволило досягти декількох ступенів зміни концентрації в одному ступені розпилення та здійснити заміну колонного обладнання, яке нараховує 6–10 тарілок, одним апаратом.

Стан охорони інтелектуальної власності

Отримано 5 патентів України на винахід та корисні моделі.

Затребуваність на ринку

Розробка може бути застосована для здійснення масообмінних процесів у газорідинних системах на підприємствах хімічної, нафтогазопереробної, харчової промисловості.

Стан готовності розробки

Розробка впроваджена на промислових підприємствах.